top of page

Inntak av elever ved Bleik Montessoriskole fra skoleåret 2023-2024

 

 

Ønskes mer informasjon, kan rektor kontaktes på tlf 902 48 798.

Søknad om skoleplass ved Bleik Montessoriskole sendes til:

Bleik Montessoriskole, Skoleveien 19, 8481 Bleik

eller rektor@bleikmontessoriskole.no.

 

 

Rektor

bottom of page