Inntak av elever ved Bleik Montessoriskole fra skoleåret 2022-2023

Søknadsskjema blir lagt ut i starten av 2022. 

Ønskes nærmere informasjon, kan rektor kontaktes på tlf 902 48 798.

Søknad om skoleplass ved Bleik Montessoriskole sendes til:

Bleik Montessoriskole, Skoleveien 19, 8481 Bleik

eller rektor@bleikmontessoriskole.no.

 

 

Rektor