top of page

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd

Skolens hovedmålsetting:
 

Bleik Montessoriskole har som mål at skolen skal være 100 % mobbefri.

Skolen har en egen handlingsplan mot mobbing. Planen tar utgangspunkt i tiltak som skal være forebyggende og virke målrettet mot mobbing slik at alle elever på skolen opplever et trygt læringsmiljø preget av respekt, varme, inkludering og positivitet.

Handlingsplanen inneholder:

● Retten til et godt og trygt skolemiljø

● Forebyggende tiltak mot mobbing

● Skolens rutiner for avdekking av mobbing og saksgang

● Mulige konsekvenser for mobberen

● Aktuelle samarbeidsparter

bottom of page