top of page

Søknad om elevpermisjon

Elevene har møteplikt til alle skoletimer. Foresatte kan søke om permisjon hvis barnet skal være 
borte fra skolen av andre grunner enn sykdom.

Vedtak i permisjonssøknader skal bygge på skolens forsvarlighetsvurdering, skjønn og en individuell 
vurdering. Innvilgelse av permisjonssøknad forutsetter at skolen finner det forsvarlig at eleven er 
borte fra skolen i et kortere tidsrom.

Elevpermisjon for inntil 5 skoledager kan innvilges av kontaktlærer. For søknad for 6 til 10 skoledager er det rektor som har fullmakt.

Eventuelle spørsmål om ordningen kan rettes til skolen v/rektor. Utfylt skjema sendes til skolen v/rektor.

 

bottom of page