top of page

Trafikkplan

Kriterier for en trafikksikker skole:
  • Skolen har en plan for å ivareta elevenes sikkerhet til og fra skolen, enten de går, sykler eller blir kjørt. 

  • Skolen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, sykkel, i bil/buss eller med kollektivtransport i skolens regi. 

  • Skolen har gode rutiner for at planene blir fulgt av de ansatte. 

  • Skolen har integrert trafikkopplæringen i lokal læreplan/årsplan i tråd med Kunnskapsløftets (og Montessorilæreplanens) kompetansemål. 

  • Skolen legger til rette for at det blir gjennomført god trafikkopplæring – bla ved innkjøp av materiell eller kursing av lærere. 

  • Skolens trafikkplan er et årlig tema på foreldremøter og i Styret. 

  • Foreldrene blir involvert i skolens trafikksikkerhetsarbeid – på foreldremøte og i Styret.

bottom of page