top of page

Montessoripedagogikk

Hver eneste dag stifter nye foreldre og barn bekjentskap med montessoripedagogikken. Den pedagogiske filosofien som Maria Montessori utviklet for litt over hundre år siden, omfatter i dag barn i alle miljøer og verdensdeler.

   Montessoris egentlige pedagogiske bane startet i 1907 i en førskole i fattigkvarteret i San Lorenzo i Roma. Førskolen, som var en del av et sosialt prosjekt for å ruste opp området, fikk navnet Casa dei bambini, Barnas hus eller barnas hjem, et navn som skulle symbolisere den respekten Montessori viste barnet. Ganske raskt fikk førskolen rykte på seg langt utenfor Italias grenser.

   Montessoripedagogikken ble i årene som fulgte spredd over hele verden, med unntak av noen få land med totalitære regimer. Og antallet montessoribarnehager og -skoler øker kontinuerlig. Hva er det som gjør at pedagogikken som ble grunnlagt for over hundre år siden, fortsatt regnes som enestående?

   Over de ulike byggesteinene i montessoripedagogikken hviler Maria Montessoris første og mest grunnleggende tanke: Barnet i sentrum. Den gjennomsyrer alle hennes ideer og kan illustreres med et sitat fra hennes bok Barndommens gåte:4

   "Vi må vende oss til barnet som ledestjerne for menneskehetens fremtid. Hver og en som vil tilføre samfunnet noe godt, må nødvendigvis konsentrere seg om barnet, redde det fra å bli forvridd og observere dets naturlige måte å være på. Et barn er gåtefullt og mektig, noe å fundere over. Det bærer i seg den menneskelige naturens hemmeligheter og kan bli vår lærer."

   Ved å tilpasse miljøet til barna, gi dem frihet til å velge sitt arbeid og la deres spontane interesse være drivkraften, får konsentrasjon og læreglede fritt spillerom. Dette skaper i sin tur selvtillit, hjelper barnet til å utvikle seg og finne sin plass i verden.

KONKRETISERING - MOTORIKK

Bevegelse er en av barnets aller viktigste urkrefter. Det er bevegelsen som skaper den nødvendige konsentrasjonen og de direkte kunnskapene. Til tross for dette prioriteter vi gjerne stillesittende og intellektuell innlæring.

   I montessoripedagogikken har bevegelsens, motorikkens, koordinasjonens utvikling en betydelig plass. Faktum er at Maria Montessori så den som en av forutsetningene for all innlæring. Det er bevegelsen som setter barnet i kontakt med omverdenen. Det er med bevegelse barnet uttrykker sin personlighet. Derfor er hendene sjelens og intellektets verktøy.

DET FORBEREDTE MILJØET

I montessoripedagogikken brukes begrepet det forberedte miljøet. Med det mener vi attraktive og funksjonelle omgivelser som både fysisk og psykisk skal tilfredstille barnas behov for læring og utvikling i forhold til alder og modenhet. Miljøet skal med andre ord være utformet på ulike måter i ulike faser av barns utikling.

FRIHET OG ANSVAR

Montessoripedagogikken er kjent for sitt frihetsbegrep. Og frihetsbegrepet er kanskje et av de prinsippene innen montessori som det oftest oppstår misforståelser rundt. I de fleste tilfellene bygger misforståelsen på at det finnes likhetstegn mellom frihet og det å ikke gjøre noe. Faktum er at det er tvert imot.

INDIVIDUALISERING - SAMARBEID

Individualisering er en forutsetning for samarbeid. Når et barn har lært å kjenne seg selv, når det ser sine evner og finner trygghet i disse, da kan det med full kraft ta del i et samarbeid. Et samarbeid der ulike barns egenskaper og individuelle særtrekk til sammen skaper resultater.

HELHETEN - FREDSTANKEN

"Alt har en særskilt hensikt.

Alle har en særskilt oppgave.

Alle har et særskilt ansvar.

Alle deler hører sammen og danner en helhet

Hele verden i felleskap.

Fred på jorden"

ARBEID OG ARBEIDSSYKLUS

Barn er nysgjerrige av natur og de elsker å lære seg nye ferdigheter. De har en indre drivkraft til å gå videre i sin utvikling. Når barn får være aktive, bygger de opp strukturer i sitt indre - de bygger opp seg selv - og dette kalte Maria Montessori for arbeid.

Sitatet er en av grunnsteinene i Maria Montessoris tanker om tilværelsen

   Så enkelt - så vanskelig - er det å se at livet og jorden hører sammen. Enkelt fordi det lar seg oppsummere i noen få, kraftfulle setninger. Vanskelig, fordi disse setningene krever et stort alvor, en innsikt og et mot for å virkeliggjøres i det daglige livet.

   Men Maria Montessori stoppet ikke med det. Hun ville gi alle barn muligheten til å forstå helhetens betydning - og dermed fredens nødvendighet.

bottom of page