top of page

Inntak av elever

Skoleår 2024-2025

Velkommen som søker til Bleik Montessoriskole!

 

I styremøte 12. desember har styret vedtatt at for skoleåret 2024-2025 det kun tas inn elever som skal starte i 1.klasse, med et tak på maksimalt 60 elever.

Se også inntaksreglementet.

 

Ønskes mer informasjon, kan rektor kontaktes på tlf  902 48 798.

Søknad om skoleplass ved Bleik Montessoriskole sendes til:

Bleik Montessoriskole, Skoleveien 19, 8481 Bleik

eller rektor@bleikmontessoriskole.no.

 

bottom of page